Výzkum

300 prací, 62 článků mezinárodních impaktovaných časopisech, mnohé v těch nejlepších v oboru: IEEE Transactions on Automatic Control (18) a Automatica (6); Tady jsou vybrané publikace → a tady všechny publikace 

Web of Science: 664 citací; h-index 14; 110 článků, 62 v časopisech; z toho podle IF: D1 26, Q1 37; Q2 8; Q3 2;

InCites: h-index v první tisícině na světě v oboru;

Scopus: 130 dokumentů; 672 citací; h-index 13;

Google Scholar: článků 285; citací 2288; h-index 23, i10-index 58;

IIS VaVaI 2.0 RIV: 235 výsledků;

Tady jsou grafy, tabulky a další scientometrické legrácky 

Dále najdete hlavní výzkumná témata, kterými jsem se zabýval a zabývám a také nejdůležitější výsledky. Odkazy v nadpisech a také v mozaice vedle/dole vás přivedou na stránky s dalšími podrobnostmi, 

Sítě systémů a systémy sítí
Distribuované a kolaborativní řízení, dynamické sítě s obecným grafem, inteligentní struktury, energetické sítě, sociální sítě, synchronizace a konsensus, apod.

Vytvořili jsme nové metody pro synchronizaci sítě pomocí distribuované výstupní zpětné vazby pro homogení agenty lineární, nelineární a s dopravním zpožděním.

Pak se nám je podařilo rozšířit i na heterogenní agenty, adaptivní řízení a využítí distribuovaných pozorovatelů

Teoretické výsledky jsme úspěšně aplikovali na úlohy distribuované potlačení vybrací upnutého nosníku, což je první a velmi zjednodušený krok k potenciálním významných aplikacím v automobilovém průmyslu. Tady jsme přímo spolupracovali s firmou Siemens Industry Software v belgickém Leuwen.

 

Formace, konvoje, hejna​ a roje
Konvoje aut bez řidičů, formace autonomních robotů, hejna bezpilotních letadel a satelitů; automatické dálniční systémy; nové stavové, polynomiální a vlnové metody; strategie distribuovaného řízení; metody návrhu lokálních regulátorů a komunikace, škálování, ......