Přednášky

Konference Implementace METODIKY 2017+
se konala dvakrát:
15. 3. 2018 Univerzita Palackého - Olomouci
20. 3. 2018 Univerzita Karlova - Praha

Na konferenci byla představena metodologie hodnocení bibliometrickou analýzou. Na základě závěrů bibliometrických oborových zpráv a zpráv ze skupin oborů byla zároveň identifikována pracoviště, která ve sledovaném období publikovala v nejvlivnějších časopisech příslušných oborů. Samostatně bylo prezentováno hodnocení vybraných výsledků.

Úvodního slova se ujali zástupci Rady pro výzkum, vývoj a inovace prof. Dvořák, prof. Moravcová, dr. Baran a doc. Konvalinka. Praktickou stránku hodnocení představili pracovníci Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Odborný komentář k předloženým závěrům, zkušenosti s hodnocením a doporučení do dalších let implementace přednesli předsedové Odborných panelů (OP), konkrétně doc. Kozubek - předseda OP I. Natural Sciences, prof. Šebek - předseda OP II. Engineering and Technologies, prof. Ryska - předseda OP III. Medical and Health Sciences, prof. Kocourek, doc. Vácha - zástupce OP IV. Agriculture and Veterinary Science a prof. Malura - místopředseda OP VI. Humanities and the Arts.

Konference zdůraznila, že ačkoliv nově zaváděnou Metodiku 2017+ bude logicky nutné nadále upravovat, její zavedení je žádoucí a do budoucna by měla přispět k vzrůstající kvalitě české vědy. „Instituce dostane informaci o tom, jak je dobrá v jednotlivých oborech a ve kterých je výborná. Určitě nebude dostávat žádné body, které se budou používat v trojčlence pro rozpočítávání peněz,“ vysvětlila zásadní rozdíl mezi starým a novým systémem hodnocení profesorka Moravcová.

Na obou akcích jsem jako předseda Panelu představil stav hodnocení skupiny oborů 2 Engineering and TechnologiesTady je moje prezentace.


Stretnutie katedier automatizácie,kybernetiky, umelej inteligencie a informatiky
Konferencia Nové trendy vo vzdelávaní
Banská Štiavnica, 3. 9. – 5. 9. 2017

Na tomto Setkání kateder jsem měl až moc přednášek. Kromě standardního představení naší katedry a jejích výsledků takéMichael Šebek - Vzdělání pro budoucnost – 4. 9. 2017


Michael Šebek - Velká změna v hodnocení výzkumu v ČR: Metodika 17+ , 4. 9. 2017


Michael Šebek - Vzestup a pád našich škol


 

Michael Sebek: Networks, Platoons and alike - The Prague Connection. Plenární přednáška na konferenci  17th International Carpathian Control Conference - ICCC´2016, Grandhotel Praha, Tatranská Lomnice, Tatry, SK, pondělí 30. května 2016, 09.00-10.00.
Abstract: The next generation systems, already emerging here and there, will surely have a networked character.  For these highly complex systems of subsystems behaving, re-acting and communicating in a distributed manner, toady’s centralized approaches are likely to fail. Instead, novel decentralized methods are expected.  
In the lecture, recent results of the Networked Control Team at CzechTech, Prague are browsed through. On the way, some theoretical concepts are introduced, such as cooperative control, distributed feedback, consensus, synchronization and tracking, synchronizing region, scaling, string and harmonic stability, and wave-based approach. For the case of vehicular platooning to be used in the future automated highway systems, several practical control schemes are demonstrated including leader or predecessor following, bidirectional control and wave-absorbers. Nice videos and results from experimental racing slot cars platform are shown to illustrate the concepts and results.