Výuka

 


Kybernetika a robotika

Kybernetika a robotika je výběrový, náročný a zajímavý program ČVUT FEL pro nadané, zaujaté a pracovité studenty. Rozvíjí jejich kreativitu, kritické a strukturované myšlení, flexibilitu, samostatnost i schopnost týmové spolupráce a schopnost se sám učit během celé kariéry. Při přípravě programu jsme přihlíželi k doporučením mezinárodních odborných společností IFAC a IEEE a inspirovali se tím nejlepším z podobných programů špičkových světových škol, odkud budou přicházet kolegové a konkurenti našich absolventů.

Program stojí na špičkových akademických a průmyslových osobnostech světového významu, které ho připravily a učí v něm. S jejich pomocí a podporou mohou studenti také absolvovat předměty i celé studijní bloky na špičkových zahraničních univerzitách.  Výuka programu je úzce propojena s výzkumem špičkové mezinárodní úrovně. Studenti nejsou jen školeni v nejmodernějších technologiích, ale jsou připravováni sami tvořit technologie nové, které dosud neexistují a nelze je ani předvídat. Studenti se mohou na výzkumu přímo podílet, což rozvíjí jejich znalosti i schopnosti a také jim přináší výdělek.

Studenti KyR získají hluboké znalosti inženýrských principů založených na matematických, fyzikálních, informatických, systémových, robotických, kybernetických a elektrotechnických vědách a rozvinou je tvořivou prací v laboratořích a na projektech. Své studijní plány mohou ovlivnit a přizpůsobit vlastním zájmům, cílům a schopnostem. Náročnost i flexibilita studia s důrazem na základy a mezioborovost, na rozvoj tvořivosti a myšlení, na samostatnost i schopnosti spolupráce, budou v kariéře našich absolventů velkou konkurenční výhodou. Program je dobře připraví na práci inženýra v 21. století, který během kariéry pružně střídá úkoly, týmy, firmy a dokonce i obory.

Absolventi programu Kybernetika a robotika nejenže snadno nacházejí zaměstnání, ale často si sami vybírají mezi nabídkami hi-tech firem zvučných jmen nebo zakládají firmy vlastní.  Díky tomu, že jejich profil není omezen na dnešní potřeby konkrétních firem, dokáží v budoucnu čelit výzvám, o nichž dnes nemáme ani tušení. Program nepřipravuje studenty jen na jejich první zaměstnání, ale i na páté, desáté a dokonce i na to poslední v jejich kariéře někdy v letech 2060-70. Studium Kybernetiky a Robotiky poskytuje dobré základy, schopnosti a dovednosti širšího uplatnění i těm, které nakonec život odnese daleko od původně studovaných oborů.


Bakalářský program Kybernetika a robotika

Jak je tomu dnes ve světě zvykem a jak požadují špičkové firmy, bakalářský program Kybernetika a robotika se nedělí na obory. Zpočátku je většina předmětů povinných a poskytuje studentům dobré a široké základy všech potřebných oborů a rozvijí jejich schopnosti a dovednosti. Tato šíře je zřejmou konkurenční výhodou našich absolventů.Teprve ve druhé polovině studia si studenti vybírají z nabízených projektů, povinně volitelných předmětů a laboratoří a volitelných předmětů. Tak se mohou trochu specializovat anebo naopak svůj záběr ještě rozšířit.


 


Magisterský program Kybernetika a robotika

Studenti magisterského programu Kybernetika a robotika získají v povinných předmětech programu pokročilé znalosti kybernetiky, robotiky, automatického řízení, diagnostiky a senzorů a rozvinou své tvůrčí inženýrské schopnosti a dovednosti v předmětech projektového typu. K tomu si vyberou buď jeden ze čtyř specializovaných oborů anebo pátý obecný obor.


Při volbě specializovaného oboru získají v povinných předmětech oboru hluboké znalosti a dovednosti v rámci vybrané specializace. Přesto ale proniknou i do ostatních oborů programu volbou povinně-volitelného předmětu, což je povinný předmět libovolného jiného oboru než sami studují, a samozřejmě také volbou volitelných předmětů.

Naopak studenti obecného oboru - úmyslně nazvaného stejně jako samotný program - mohou směrovat průchod programem podle vlastních potřeb tím, že si své povinně volitelné předměty vybírají - tak říkajíc cik-cak - ze povinných předmětů všech specializovaných oborů. Tak se při zachování hloubky v některých oblastech současně rozšíří znalosti a dovednosti jednotlivých studentů i celé skupiny absolventů, což jim usnadní průchod kariérou ve 21. století a otevře dveře do světa.


SpaceMaster EU

S několika evropskými kolegy jsem založil a dosud vedu českou část evropského magisterského programu SpaceMaster, věnovaného kosmickým vědám a technologiím. Program je výjimečný svým rozsahem a rozložením po Evropě. Jeho studenti po Evropě skutečně cestují: První semestr absolvují v německém Wurzburgu, druhý ve švédské Kiruně a na poslední dva semestry si zvolí buď Prahu, Helsinky, Toulouse nebo Cranfield. Program absolvuje každý rok kolem 50 studentů ze všech světadílů, u nás v Praze jich obvykle končí a obhajuje tak do deseti. Na diplomce mohou spolupracovat i s externími partnery projektu, to pak část posledního semestru stráví v Kalifornii, Utahu, Tokiu nebo Šanghaji. Diplomku obhajují před mezinárodní komisí, a pokud uspějí, dostanou za to hned dva tituly: U nás náš Ing. a švédský M.Sc.

Program byl zahájen roku 2005 a od té doby – v deseti ročnících – ho už absolvovalo přes 500 studentů z celého světa. Mnozí z nich působí v Evropě a tvoří základ evropského kosmického průmyslu a výzkumu. Program byl zpočátku plně financován z projektů Erasmus Mundus, později částečně z projektů Erasmus Plus. Ale jak bylo od začátku slíbeno a plánováno, od financování z veřejných zdrojů postupně přecházíme k financování ze zdrojů soukromých, ze školného a příspěvků průmyslových firem. Programu to vůbec nevadí a naopak vzkvétá. Vydobyl si dobré jméno a přetahuje i studenty platící školné. Za dobu trvání ho absolvovali mnoho českých studentů, kteří se pak dobře uplatnili v hi-tech firmách po celé Evropě. Přesto je zatím zájem z naší země poněkud za původními očekáváními. Postupně studovat po Evropě přece jen vyžaduje dobrodružného ducha a ten zatím mnoha mladým Čechům chybí.

SpaceMaster je dáván za příklad (a často prezentován po celé Evropě nejen pro svůj rozsah a geografické rozpoložení, ale také proto, že si už deset let přes klesající financování udržuje stabilní počet studentů a má významný dopad na kosmický průmysl v EU. Další podrobnosti jsou na www.spacemaster.eu

Máte-li ve svém okolí mladého inteligentního dobrodruha nebo dobrodružku, SpaceMaster je přesně pro ně. Konec konců, expanze lidstva do vesmíru už brzy začíná. Nejvyšší čas se naučit, jak na to!


 

Consortium of Universities responsible for the SpaceMaster Course:

 • Luleå University of Technology (LTU), Sweden (Coordinating University)
 • Aalto University School of Electrical Engineering (Aalto), Finland
 • Cranfield University (CU), United Kingdom
 • Czech Technical University in Prague (CTU), Czech Republic
 • Julius-Maximilians Universität Würzburg (JMUW), Germany
 • University of Tokyo, Graduate School of Science (Todai), Japan
 • Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3), France

Associated Partners:

 • EISCAT Scientific Association (EISCAT)
 • ESC Aerospace (ESC, doc)
 • Honeywell Aerospace CZ (Honeywell)
 • Swedish Institute of Space Physics (IRF)
 • Swedish Space Corporation (SSC)
 • Utah State University Mechanical and Aerospace Engineering (USU), U.S.A.