Pracovní kontakt

České vysoké učení technické v Praze - ČVUT

Fakulta elektrotechnická - FEL
Katedra řídicí techniky

korespondence - Technická 2, 166 27 Praha 6
návštěvy - budova E, Karlovo náměstí 13, Praha 2
vjezd autem - z ulice Na Zderaze
+420-224357488
michael.sebek(at)fel.cvut.cz
control.fel.cvut.cz 

PolyX, s.r.o.
Jarní 4, 160 00 Praha 6
+420-603844561
m.sebek(at)polyx.cz
www.polyx.cz