Vývoj - aplikace - firmy

Polynomial Toolbox 1.x for Matlab

V roce 1995 jsme s kolegou Huibertem Kwakernaakem, slavným holandským profesorem z Twente Universiteit, Enschede, NL, v rámci společného projektu EU vytvořili první softwarový doplněk pro práci s polynomy a polynomiálními maticemi v Matlabu, což je po celém světě rozšířený software pro vědecké, matematické a technické počítání od americké korporace The MathWorks, Inc. Použili jsme v něm nejnovější metody, vyvinuté námi i našimi kolegy v nedávných letech. Na Toolboxu se hodně podílel i Rens Strijbos z Twnete a Sonja Pejchová z Prahy. Verze 1.5 (1996) a verze 1.6 (1997) jsme dali volně do světa public domain jako freeware. Úspěch byl překvapující a brzy se stal nejpoužívanější softwarem pro polynomiální výpočty na světě s více než 1500 instalacemi po celém světě, z toho třetinou v průmyslu. Významnými průmyslovými uživateli byly firmy Boeing, DaimlerChrysler, Ericsson, Ford, France Telecom, Kodak, Pacific Gas and Electric či Renault.


EUROPOLY

S některými z výše uvedených firem jsme i díky toolboxu trochu spolupracovali. Po čase jsme společně utvořili Evropskou síť excelence pro průmyslové aplikace polynomiálních metod nazvanou EUROPOLY. Vedle podpory firem jsme k tomu v letech 1998-2001 získali 7 milionů Kč v rámci evropského projektu CP97:7010 programu Copernicus. Síť jsem koordinoval já a kromě uvedených firem se jí ještě zúčastnilo dalších 14 interních členů: firem a universit z NL, GB, S, I, F, CZ, SK a PL. Tento projekt byl asi prvním evropským projektem koordinovaným vědecky i finančně z ČR.


PolyX, s.r.o.

Povzbuzeni úspěchem jsme v roce 1998 společně s Huibem založili firmu PolyX, s.r.o., která vyvinula mnohem lepší verze Polynomiálního toolboxu, objektově orientované a obsahující mnohem lepší numerické metody, které jsme mezi tím vytvořili. Ty už byly plně integrované do Matlabu. Dále jsme do nich postupně zařazovali nejnovější numerické metody druhé a třetí generace, které byly nejprve mnohem spolehlivější a později i mnohem rychlejší. Vznikl tak komerční Polynomial Toolbox verze 2.0 (1999) a verze 2.5 (2001), objektově orientovaný software pro polynomy, pol. matice a jejich aplikace v systémech, signálech a řízení. Na něm jsme spolupracovali také s Didierem Henrionem, Martinem Hromčíkem, Zdeňkem Hurákem  aHonzou Ježkem. Celkem se prodalo přes 2000 licencí. Jeho uživatelé jsou velké společnosti (Lockheed Martin, Mitshubishi Electric, J, Saudi Aramco, SANDIA Lab. USA, Petro Bras, BR, DaimlerChrysler, D apod.) a organizace (US Air Force, QinetiQ, UK, a Ministerstvo obrany Velké Británie) stejně jako menší hi-tech firmy (Cybernet Systems Co., J, Compureg, CZ nebo ProCS, SK) a mnoho prestižních universit po celém světě (Princeton, Notre Dame, Brown, Texas, Florida, Waterloo, Hong Kong, Kobe, ETH, UMIST, KTH, Strathclyde, Glasgow, Technion, Max Planck Inst.)

V roce 2003 jsem od Huiba jeho podíl odkoupil a stal se tak jediným majitelem a jednatelem firmy.

Nedávno vznikla nová verze Polynomial Toolbox 3.0, která má soustu nových objektů, například racionální matice a maticové zlomky. Tato verze ještě usnadňuje počítání s přenosovými maticemi potřebnými pro analýzu a návrh mnohorozměrových systémů a signálů.

Podrobnosti, ceny a další informace o Polynomial Toolboxu najdete na stránkách firmy www.polyx.cz a www.polyx.com .


Spolupráce s průmyslem a zakázkový výzkum pro firmy na Katedře řídicí techniky

Naše katedra řídicí techniky FEL ČVUT má dlouhodobě velkou většinu příjmů z výzkumu, ať už z projektů nebo ze státní dotace za výsledky. Velkou část z toho tvoří projekty aplikačního výzkumů společné s firmami (EU, TAČR, …). Také na smluvním výzkumu pro firmy vyděláváme dost, obvykle kolem 5 mil Kč ročně. Společně s dary a sponzorstvím akcí jsou tyto soukromé peníze významným zdrojem. Kromě finančních přínosů je ale spolupráce s hi-tech (!) firmami důležitá i jinak: je to zdroj inspirace, příležitost udržet kontakt s bývalými absolventy, ale máme z toho celkem dost slávy a popularity. Protože ale jsme a chceme být výzkumu katedrou, chováme se k firmám trochu jinak, podobně jako naši západní kolegové na špičkových západních školách. Firmám neprodáváme náš čas ani naši pracovní sílu, prodáváme jim naše nápady, naše myšlenky a naše rovnice. Mnohé firmy o tohle nestojí, protože vlastně vůbec nestojí o výzkum. Žádné velké inovace nemají a nechtějí, ke své škodě, ale to nám nevadí. Máme naštěstí dost firem, které o to moc stojí. Asi vás nepřekvapí, že jede vždy o skutečně hi-tech firmy stojící na čele technického pokroku. Asi vás nepřekvapí, že jde většinou o zahraniční firmy nebo jejich národní pobočky. Uvedu pár úspěšných příkladů. Přirozeně nemohu o smluvním výzkumu uvádět podrobnosti. Pokud vaše firma potřebuje spolupráci v určité konkrétní oblasti, obraťte se prosím přímo ne vedoucí jednotlivých kontraktů.

Významné výzkumné smlouvy jsme v posledních letech měli zejména s firmami:

Škoda Auto – výroba: výrobní linky, průmysloví roboti, rozvrhování, optimalizace spotřeby - Zdeněk Hanzálek, Pavel Burget, Martin Hlinovský

Volkswagen, D – řídicí systémy, rozvrhování a sw v automobilech – Zdeněk Hanzálek, Pavel Píša, Michal Sojka

Electrolux – kybernetická bezpečnost a ostraha: Interakce mezi požadavky na bezpečnost a zabezpečení, zabezpečené systémy založené na mikro-jádrech - Zdeněk Hanzálek

EATON – Platforma generování kódu pro Eaton Safety Controller; Aplikace Google Glasses: bezpečnost a efektivita díky handsfree operacím, komunikace v reálném čase a snadný přístup k datům, detekce polohy hlavy řidiče, augmented vision pro údržbě rozvodu energie; Aktivní přerozvrhování – Zdeněk Hanzálek, Michal Sojka

Porsche – Řídicí systémy, rozvrhování a sw v automobilech – Zdeněk Hanzálek

Siemens – robotika, školení - Pavel Burget

Honeywell, Brno – řízení letadel, avionika, školení, … - Martin Hromčík, Zdeněk Hurák

Profibus, D – průmyslová informatika, školení - Pavel Burget

ČEPS – Elektrické rozvodné sítě – modelování, řízení, prodej a nákup el. – Ondřej Novák


RedCute

Stal jsme se poradcem (Advisor) studentského strat-upu RedCute, častého vítěze technologických hackatonů po celém světě. Snad klukům něco rozuimného poradím a třeba se jim bude dařit.


Spin off firmy naší katedry

Merica 
Vývoj softwarových nástrojů pro optimalizaci výroby, dopravy a využití lidských zdrojů. Vývoj komponent do vestavěných systémů pro řízení strojů. 

Factorio Solutions
your industry under control

Feramat Cybernetics 
Úspory v budovách, smart řízení, …

 

AdvaMat
vývoj povlaků na míru


 

Také naše studenty a absolventy vychovánváme a motivujeme k tvořivosti a podbikavosti: Tady je pár příkladů: