FutureEdu v Opero

Budoucnost vzdělávání v digitální době – odborná konference Zkušenosti uplynulého roku pomohly znovu a z jiné perspektivy nasvítit některá dlouhodobá témata a výzvy českého vzdělávacího systému. Mají všichni studenti přístup ke kvalitnímu vzdělávání? Připravují naše školy lidi na život v digitální době, s jejími výhodami i riziky? Mají pedagogové i studenti možnost a potřebu se vzdělávat celoživotně? Jak má vypadat škola a výuka v době úplné dostupnosti informací? Odborná konference si klade za cíl přispět k definici vize českého vzdělávacího systému. Jejím obsahem bude sdílení lokální dobré praxe příkladů řešení definovaných výzev, diskuse mezi klíčovými institucionálními a státními stakeholdery a diskutovat světové trendy ve vzdělávání. Cílovou skupinou konference je odborná veřejnost v oblasti vzdělávání a opinion makeři. Vedle videozáznamů jednotlivých příspěvků a diskusí vznikne jako výstup konference policy paper s doporučeními pro relevantní stakeholdery.