Rankings 2018

Umístění našich universit je poněkud neutěšené, jelikož odpovídá jejich postavení, významu a kvalitě ve srovnání se světem. Ještě horší je, že se pořadí našich škol stále zhoršuje, což je jasným důkazem toho, že i když se možná některé naše školy pomalu mírně zlepšují, konkurence se zlepšuje rychleji a více. Klesající křivky to jasně ukazují. A to jim často ještě nadržuji, jelikož u dělených pořadí (např. 491-500 nebo i 801-1000), kterých je tam dost, vždy uvádím tu nejlepší hodnotu. Větší meziroční skoky nemusí odpovídat realitě a mohou být zesíleny přechodem z jedné skupiny dělených pořadí do jiné.

TopUniversities by Quacquarelli Symonds Limited (QS)
je respektované a sledované srovnání, které od roku 2004 provádí britská firma QS. Naše školy se tam postupně objevují od roku 2005. Hodnocení posuzuje reputaci, názory zaměstnavatelů, kvalitu a efektivitu výzkumu a nepřímo i kvalitu výuky. Konkrétní kritéria jsou následující (v závorce s váhami):

Academic Reputation (40%)
Employer Reputation  (10%)
Faculty/Student Ratio (20%)
Citations per faculty (20%)
International Faculty Ratio  (5%)
International Student Ratio  (5%)

Poslední výsledky najdete tady a metodiku podrobně zde. Pořadí našich škol v posledních letech jsou v tabulce a grafu

 

 

Best Global Universities by U.S.News & World Report 

Americká mediální Společnost US News & World Report  publikuje zprávy, názory, poradenství pro spotřebitele, hodnocení, analýzu a žebříky z nejrůznějších oblastí. Po dlouholetých zkušenostech s žebříčky amerických škol rozšířili v roce 2015 svůj záběr na celý svět. Z asi 1200 sledovaných univerzit zařazují do žebříčku tisíc nejlepších. Hodnotí globální a regionální reputaci, výzkumné výstupy a jejich dopad, přičemž zvláštní váhu pořádává těm s největší odezvou a dopadem. Pořadí je určeno následujícími dvanácti indikátory, které jsou uvedeny spolu s váhami v závorce:

Global research reputation (12.5%)
Regional research reputation (12.5%)
Publications (10%), Books (2.5%), Conferences (2.5%)
Normalized citation impact (10%), Total citations (7.5%)
Number of publications that are among the 10 percent most cited (12.5%)
Percentage of total publications that are among the 10 percent most cited (10%)
International collaboration (10%)
Number of highly cited papers that are among the top 1 percent most cited in their respective field (5%)
Percentage of total publications that are among the top 1 percent most highly cited papers (5%)

Podrobně je metodika popsána tady.  Výsledné pořadí našich škol uvádí následující tabulka a graf:World University Rankings by Times Higher Education (THE)

Times Higher Education - THE, dříve Supplement Higher Education Times - THES, je londýnský týdeník zabývající se vysokoškolským vzděláváním. Proslavil se zejména publikováním žebříčku Times Higher Education World University Rankings, nejprve od roku 2004 ve spolupráci s firmou QS a později od roku 2010 samostatně. Metodika je popsána tady. Vyhodnocuje u každé školy 13 samostatných ukazatelů výkonnosti, pokrývajících pět oblastí:

Teaching (the learning environment)
Research (volume, income and reputation)
Citations (research influence)
International outlook (staff, students and research)
Industry income (knowledge transfer)

Pořadí našich škol je uvedeno v násleudjící tabulce a grafu

ARWU - Academic Ranking of World Universities by ShanghaiRanking Consultancy

Akademické hodnocení světových univerzit (ARWU), známé také jako Šanghajský žebříček, provádí od roku 2003 Shanghai Jiao Tong University v Číně, později se ho ujala nezávislá organizace ShanghaiRanking Consultancy. Hodnotící vzorec bere do úvahy

absolventy s Nobelovou cenou a Fieldsovou medailí (10%),
akademické pracovníky s Nobelovou cenou či Fieldsovou medailí (20%),
vysoce citované akademické pracovníky v 21 kategoriích (20%),
počet článků v časopisech Nature a Science (20%), 
citační indexy SCI a SSCI (20%) a
poměr výše uvedených na akademického pracovníka. 

Podrobně je metodika popsána zde. ARWU hodnotí více než 1200 univerzit a zveřejňuje pořadí nejlepších 500 a od roku 2017 nejlepších 700. Prvních 100 univerzit je řazeno jednotlivě, dalších 400 pak na sdílených pozicích po 50 či 100. Pořadí naších škol je v tabulce a grafu:

 

World's Top Universities by Center for World University Rankings CWUR

Centrum pro hodnocení světových univerzit CWUR publikuje globální žebříček univerzit, které měří kvalitu vzdělávání a odborné přípravy studentů, stejně jako prestiž učitelů a kvalitu jejich výzkumu bez použití průzkumů a dat dodávaných univerzitami. Metodika je podrobně popsána zde. CWUR používá osm indikátorů:

Quality of Education - measured by the number of a university's alumni who have won major international awards, prizes, and medals relative to the university's size [25%] 
Alumni Employment - measured by the number of a university's alumni who have held CEO positions at the world's top companies relative to the university's size [25%] 
Quality of Faculty - measured by the number of academics who have won major international awards, prizes, and medals [25%] 
Publications - measured by the number of research papers appearing in reputable journals [5%] 
Influence - measured by the number of research papers appearing in highly-influential journals [5%] 
Citations - measured by the number of highly-cited research papers [5%] 
Broad Impact - measured by the university's h-index [5%] 
Patents - measured by the number of international patent filings [5%]

Hodnocení začalo v roce 2012 jako projekt v Jeddah v Saúdské Arábii za účelem hodnocení prvních 100 globálních univerzit. V roce 2014 se toto hodnocení rozšířilo o 1000 nejlepších ze 26 000 institucí poskytujících vysokoškolské vzdělání na celém světě. Od roku 2016 sídlí Centra pro hodnocení světových univerzit ve Spojených arabských emirátech.

UniRanks - The Ranking of Rankings of World Universities

UniRanks kompiluje data z pěti nejvlivnějších univerzitních žebříčků -THE, QS, US News, Shanghai ARWU a Reuters World Top 100 Innovative Universities - a tak poskytuje rychlý přehled o výkonnosti škol napříč žebříčky a jejich ukazateli. Jednotlivé použité žebříčky jsou váženy následovně:

Times Higher Education (THE) World University Ranking: 22.5%
QS World University Ranking: 22.5%
US News Best Global University: 22.5%
Academic Ranking of World University (ARWU): 22.5%
Reuters World Top 100 Innovative Universities: 10.0%

Metodika je popsána podrobněji zde. První hodnocení, publikované v roce 2017, se bohužel omezuje jen na sto nejlepších škol a tak v něm naše univerzity nejsou.

 

CWTS Leiden Ranking by Leiden University

Scimago Institutions Rankings​ by Elsevier

 

Další méně významné, speciální a kuriózní žebříčky jsou uvedeny ve Wikipedii.