The Prague Education Festival PREF

Mediální dům Economia a zpravodajský portál Aktuálně.cz uspořádal ojedinělou akci zaměřenou na moderní trendy ve výuce a vzdělávání na základních a středních školách. Během tří dnů festivalu se podařilo propojit zástupce zřizovatelů, se školami, akademickou sférou i byznysem a začít diskusi nad změnami systému, které jsou nezbytné pro další úspěšný rozvoj a prosperitu naší země. Zásadní přednášky a vystoupení byly zaznamenány a budou postupně zveřejňovány pro další využití a sdílení mezi širokou i odbornou veřejností.