Chytrá škola

Do chytrého světa patří i chytří lidé a chytrá společnost. Aby se i tahle inovace rozšířila, potřebujeme chytré školy. To dnešní školy nejsou, rozhodně ne ty naše, protože vzdělávají pro minulost! Zbytečně, když minulost už byla? Vzdělávat pro současnost, na přání firem, je taky k ničemu. Děti a studenti přece nebudou žít v současnosti, ale v budoucnosti, poměrně vzdálené. Chytrá škola vychovává pro budoucnost – pro to, jak ji udělat lepší. Ale jak na to, když budoucnost neznáme? 
Stačí rozvíjet schopnosti, které se v nejisté a měnící se buducnosti hodí. Kromě standardní výbavy – být člověkem dobrým, spravedlivým, odvážným, empatickým a pracovitým – to jsou ještě: Schopnost myslet, kriticky, logicky, out-of-the-box. Umět komunikovat, sdělit své myšlenky ostatním a porozumět myšlenkám jejich. Tvořivost a nápaditost.  Otevřenost, zvídavost, umění žasnout, divit a ptát se. Schopnost se po celý život učit a pracovat na sobě. Samostatnost i schopnost spolupracovat. Flexibilita, připravenost reagovat na změny, střídat obory, firmy a povolání. Porozumění světu – pochopení základních principů fyziky, chemie, biologie a společenských věd. A odvaha, když na to přijde, svět aktivně měnit. Chytrá škola má rozvíjet tohle vše! Posunout každého alespoň trochu ve všem a hodně v něčem, podle schopností a nadání. Není to dobrá příprava na neznámou budoucnost? Na každou budoucnost?