Robustní řízení s parametrickými neurčitostmi

 

Někdy známe strukturu systému dobře, jenom předem neznáme přesné hodnoty některých parametrů. Pak říkáme, že má systém parametrickou neurčitost. Pro takové systémy používáme k analýze i návrhu zvláštní skupinu metod. Metody se ještě liší podle toho, kolik je neurčitých parametrů a jak přesně do modelu systému vstupují. Během mého pobytu na ETH Zurich jsme spolu s Frantou Krausem vytvořili několik nových metod pro testování robustní stability polynomiálních matic s parametrickými neurčitostmi. Tato a další metody byly pak naprogramovány pro Polynomial Toobox.

hlavní výsledky

Kraus F - Mansour M - Šebek M: Hurwitz matrix for polynomial matrices. In Stability Theory (Proceedings of the Conference: Centennial Hurwitz on Stability Theory“) (R. Jeltsch and M. Mansour, eds.), vol. 121 of International Series of Numerical Mathematics (ISNM), (Monte Verita, Switzerland), 67-74, IFAC, Birkhauser Verlag, June 1996.
Šebek M - Kraus F: Robust stability of polynomial matrices. Preprints of the 13th IFAC World Congress, vol. H, (San Francisco, USA), 381-384, IFAC, 1996.
Šebek M - Kraus F: Robust disturbance rejection. Proceedings of the 34th IEEE Conference on Decision and Control, vol. 3, (New Orleans), 2988-2989, Dec. 1995.
Šebek M - Pejchová S: Control of Systems with Parametric Uncertainties via Polynomial Toolbox 2.0. Preprints of the EUROCAST'99 (Vienna, A), 201-204, September 1999.